ซีรี่ย์ออนไลน์
VMware-Workstation-12

VMware Workstation Pro 12.5

กันยายน 26, 2016 admin 0

  โปรแกรม VMware เป็นโปรแกรมซึ่งใช้ในการสร้าง Virtual Machine (VM) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน คือ เป็นการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกเครื่อง(หรือหลายๆเครื่อง ถ้าแรมมากพอ) ภายในเครื่องของเราเอง ดังนั้นจึงทำให้เราสามารถทดลองใช้งาน OS หรือโปรแกรมอื่นๆที่เราสนใจโดยไม่ต้องทำการ format เครื่องห ดาวน์โหลด โปรแกรม

VMware-Workstation-12

VMware Workstation Pro 12 (โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ)

กรกฎาคม 28, 2016 admin 0

VMware Workstation Pro 12 (โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ) VMware Workstation Pro 12 (โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ) : ในปัจจุบันโปรแกรมถูกพัฒนาออกมามากมาย และแต่ละตัวก็ใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งตามปกติเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจะสามารถลงระบบปฏิบัติการได้เพียงระบบเดียว หากงานที่เราทำจำเป็ ดาวน์โหลด โปรแกรม

Inline
Inline