ซีรี่ย์ออนไลน์
Delcam Power INSPECT 2016
Delcam Power INSPECT 2016

Delcam Power INSPECT 2016 SP2 x64

Delcam Power INSPECT 2016
Delcam Power INSPECT 2016

PowerINSPECT เป็นซอฟต์แวร์ตรวจวัดชิ้นงานสามารถใช้ได้กับเครื่องมือวัดทุกรูปแบบ เช่น Manual CMM และ CNC CMM แขนวัด(Portable Arms) เครื่องมือวัดด้วยแสง(Optical Measuring Devices) และเครื่องกัด CNC ด้วยการแสดงหน้าจอ เมื่อมีการวัดในแต่ละจุด โดยแสดงเป็นกราฟฟิกอย่างละเอียดในทันทีและโปรแกรมจะทำรายงานการตรวจวัดโดยอัตโนมัติตามรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ สามารถใส่รูปภาพ ตารางและข้อมูลเสริมทางสถิติตามความต้องการ ตรงตามมาตรฐานนานาชาติ(International Standards)โดยซอฟต์แวร์ได้รวบรวมคุณภาพ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวัดได้มากที่สุดในเวลาอันรวดเร็ววนจุดที่มากในการ Map นี้ค่าที่ได้จากการ Calibrate จึงมีความเที่ยงตรงสูง

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Delcam Power INSPECT 2016 SP2 เวอร์ชั่น 64bit

Comments

comments

Inline
Inline